1. De deelnemers nemen deel voor eigen risico. Handbalvereniging SV Quintus aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het zoekraken of beschadigen van persoonlijke eigendommen, noch voor enig opgelopen persoonlijk letsel.

2. De wedstrijdleiding heeft het recht een deelnemer te diskwalificeren en uit de wedstrijd te halen.

3. Instructies van politie, wedstrijdleiding, EHBO, medewerkers (o.a. verkeersregelaars) moeten direct en stipt opgevolgd worden. Het niet opvolgen van de instructies kan diskwalificatie tot gevolg hebben.

4. Er vindt geen restitutie van inschrijfgeld plaats als de Quintusloop door zware weersomstandigheden afgelast wordt.

Copyright © 2017 Quintusloop.nl

Quintusloop is een initiatief van handbalvereniging SV Quintus